OPAKOVÁNÍ

  1. Hodnota ISO nám označuje citlivost na dopadající světlo 
  2. Čím větší číslo, tím větší citlivost 
  3. ISO má stejně jak čas závěrky a clona objektivu své kroky (100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400)
  4. Vysoké ISO generuje digitální šum
  5. Zachováme-li čas závěrky i clonu objektivu, ale zvýšíme ISO, tak získáme vyšší expozici, tedy světlost snímku