Vizualizace vztahu času a clony

Vizualizace času závěrky a clony objektivu

Jednoduše se dá říci, že všechny řádky v naší tabulce mají identickou výslednou expozici. Množství světla dopravené na snímač poměrem času závěrky a clony objektivu je stejné.

Při nastavení 1/4000s a F1.4 necháme dopadat světlo na snímač po velmi krátký čas, ale k dopravení světla na snímač využíváme maximálně otevřenou clonu objektivu. Osvit je krátký, ale velkým tokem světla.

Při nastavení 1/30s | F16 necháváme dopadat světlo na snímač po dlouhou dobu, ale k dopravení světla na snímač využíváme nejvíce zavřenou clonu objektivu. Osvit je dlouhý, ale malým tokem světla.