Jak začít fotit na manuální režim?

Mnoho lidí selhává v tom, že se snaží fotografovat na manuální režim a přitom neví, co se děje, jak funguje čas závěrky a clona objektivu, jak do toho vstupuje ISO. To je důvod, proč jsme těm základům věnovali spolu tolik energie. 

PROCES MANUÁLNÍHO NASTAVENÍ FOTOAPARÁTU

  1. Přečtení scény [ANALÝZA]
  2. Rozhodnutí, jakého efektu chci dosáhnout [FORMA INTERPRETACE]
  3. Ukotvení hodnot, které generují vybraný efekt z bodu 2
  4. Doplnění zbývajícího nastavení