Jaký je vztah mezi ČASEM a CLONOU?

Již víme, že čas závěrky nám určuje, jak dlouho bude dopadat světlo na snímač. Na druhou stranu nám clona objektivu ovlivňuje kolik světla za zvolenou jednotku budeme dopravovat objektivem na snímač nebo by se také dalo říci, jak velký bude tok světla skrz objektiv. 

Čas závěrky se rovná ohraničení doby dopadu světla a clona objektivu se rovná velikosti toku světla.

Příklady:

1/250s | F2.8

Tato fotografie nám naprosto vyhovuje expozičně, ale chceme nižší hloubku ostrosti. Abychom docílili stejně exponovaného výsledku, tak změníme nastavení na: 

1/500s | F2

Co se tedy reálně stalo? 

Změnou clony objektivu z F2.8 na F2 se zvýšilo množství světla, které prochází objektivem (více jsme otevřeli clonu objektivu). 

My jsme ovšem chtěli docílit stejné expozice, tak jsme zkrácením času závěrky (z 1/250s na 1/500s) docílili toho, že na snímač dopadlo přesně stejné množství světla, jako u původního nastavení. 

Z pohledu množství světla odečteného ze snímače (expozice) jsou naše dvě fotografie stejné.

1/250s | F2.8 = 1/500s | F2 (z pohledu expozice)

Jediný rozdíl mezi fotografiemi je jiná hloubka ostrosti, protože jsme více otevřeli clonu objektivu.