Kompoziční prvky

Kompoziční prvky jsou různé vizuální prvky. Jedná se o nástroje, se kterými fotograf komponuje obraz. 

Mezi kompoziční prvky patří: 

  1. Skladebné principy 
  2. Lineární kompozice
  3. Tonální kompozice
  4. Barevná kompozice
  5. Perspektiva
  6. Prostor

Důsledné řešení kompozice v absolutním detailu považuji za činnost, která přichází na řadu až po zvládnutí expozice a základů kompozice. 

Vaše fotografie se skokově zlepší ihned, jakmile začnete vědomě nastavovat fotoaparát, po zisk zamýšleného výsledku a budete používat základní kompoziční techniky, jako je například pravidlo třetin. 

Jako vždy je potřeba říci, že nic ve fotografii není dogma. Kompozice je i o žánru, formátu, konečném médiu. Určitě bude rozdíl ve fotografiích určených například pro sociální sítě a pro autorskou výstavu apod. 

Důležité je vždy brát fotografování jako proces.

Více, než kdekoliv jinde, leží jádro této kapitoly v sebetréninku. Tím, že vám o kompozici něco řeknu bohužel neznamená, že ji automaticky a hned ovládnete. 

Expozice a kompozice jsou spojené nádoby, protože změna poměru času závěrky a clony objektivu nám přináší některé kompoziční prvky. 

Abychom mohli vnímat, co nejvíce kompozičních prvků, tak potřebujeme plně ovládnout expozici, tedy nastavení fotoaparátu.