Priorita času a Priorita clony

Rozlišujeme dva základní poloautomatické režimy:

  1. Priorita času
  2. Priorita clony

Tyto poloautomatické režimy fungují v procesu přesně tak, jako manuální režim, jen necháváme na automatice, aby jednu hodnotu dopočítala

PRIORITA ČASU

  • Priorita času je určena lidem, kteří se dívají na scénu z pohledu její rychlosti.
  • V tomto poloautomatickém režimu si volíte čas závěrky a clonu objektivu doplňuje automatika fotoaparátu.
     

PRIORITA CLONY

  • Priorita clony je určena těm, kteří se na scénu dívají z pohledu její hloubky.
  • V tomto poloautomatickém režimu si volíte clonu objektivu a čas závěrky dopočítává fotoaparát.

ISO můžeme volit manuálně nebo lze využívat ISO automatiku, která nám dosazuje nejnižší možné ISO na dané nastavení

Dívám se na scénu z pohledu její hloubky, takže si volím clonu objektivu. Fotoaparát mi dopočítává čas závěrky. Jakmile je naměřený čas kratší než 1/60s, tedy například naměří 1/250s, tak automatické ISO dodá nejmenší možnou hodnotu, v našem případě ISO 100.

V opačném případě, kdy dopočítaný čas pro správnou expozici by byl delší než 1/60s, například 1/15s, tak ISO bude +2 kroky, tedy 400 a čas závěrky bude zachován na 1/60s

Fotoaparát naměřil 1/15s | F2 | ISO 100 -> výsledné nastavení po korekci dle předdefinovaného nastavení 1/60s (-2) | F2 | ISO 400 (+2).

KOMPENZACE EXPOZICE

Kompenzací expozice dáváme příkaz fotoaparátu, aby expozici jednoduše posunul, stejně jako jsme to dělali my v plně manuálním režimu změnou poměru času závěrky a clony objektivu nebo úpravou hodnoty ISO. 

Jak můžete vidět, tak se nám opakují pořád stejné motivy:

  1. Scéna z pohledu její rychlosti (čas závěrky)
  2. Scéna z pohledu její hloubky (clona objektivu)

Jakmile si dostanete pod kůži uvažování o scéně a nastavení, tak máte vlastně vyhráno, protože začnete volit výsledek a vaše fotografie nebudou dílem náhody.