Proces manuálního nastavování fotoaparátu

MODELOVÝ PŘÍKLAD Č.1 

  • Chceme fotografovat krajiny a tedy víme, že je pro nás důležité zvolit správnou clonu objektivu, abychom měli dostatečně velkou hloubku ostrosti. 
  • Ve scéně se nic nepohybuje velkou rychlostí, takže čas závěrky může být poměrně dlouhý.
  • Chceme získat co nejvíce čistou fotografii s vysokým dynamickým rozsahem, takže si zvolíme ISO 100.

Všimněte si prosím procesu. Analýzou scény a zvolením toho, čeho chceme dosáhnout, se nám pevně ukotvily dvě ze tří hodnot. V tomto případě se jedná o clonu objektivu a ISO. 

Jediné, co zbývá je najít dostatečně dlouhý čas závěrky, pomocí kterého získáme vyhovující expozici

Naše výsledné nastavení je: 

F11 | ISO 100 | 1/60s

F11 – kvůli hloubce ostrosti 

ISO 100 – kvůli digitálnímu šumu a dynamickému rozsahu 

1/60s – variabilní hodnota, kterou jsme zvolili pro vhodnou expozici

MODELOVÝ PŘÍKLAD Č.2

  • Chceme fotografovat portrét a naším cílem je co nejvíce rozostřené pozadí a popředí. Z tohoto důvodu využijeme nejvíce otevřené clony, kterou nám objektiv nabízí. V našem případě F1.4.
  • Světla je kolem nás dost, takže není důvod využívat ISO vyšší než 100. Navíc již víme, že takto otevřená clona objektivu nám na snímač dopravuje maximum světla.
  • Dvě ze tří hodnot máme ukotvené a stačí nám tedy najít vhodný čas závěrky, kterým získáme vhodnou expozici. 

Naše výsledné nastavení je:

F1.4 | ISO 100 | 1/4000s

F1.4 – kvůli malé hloubce ostrosti

ISO 100 

1/4000s – variabilní hodnota

MODELOVÝ PŘÍKLAD Č.3

  • Třetí příklad je sportovní fotografie, konkrétně pálkař baseballu. Náš cíl je zachytit odpal a dokonale zmrazit pohyb pálkaře a mít ho celého ostrého
  • S takovými požadavky s ukotvíme čas závěrky i clonu objektivu. Vhodnou expozici budeme získávat díky hodnotě ISO

Naše výsledné nastavení: 

1/4000s | F5.6 | ISO 1600

1/4000s – kvůli zmražení pohybu 

F5.6 – kvůli proostření celého pálkaře 

ISO 1600 – variabilní hodnota 

Jak můžete vidět, tak celé kouzlo manuálního režimu se nám smrsklo na to, že si ukotvíme dvě hodnoty rovnou a jen jednou zbývající hledáme pro nás vyhovující expozici

Ve chvíli kdy chápete poměr času závěrky, clony objektivu a jejich dopady na výslednou fotografii, tak pro vás nebude problém přečíst scénu, vybrat si výslednou podobu, tím si ukotvit dvě ze tří hodnot a tou třetí zmiňovanou získat vhodnou expozici. 

A teď s pravdou ven. Všechny tří zmíněné příklady s rozličným nastavením vycházejí z expozičně identické scény. Tedy je to stejná situace, jako bychom fotografovali na jednom místě tři žánry ve stejných světelných podmínkách.