VELKÉ OPAKOVÁNÍ

Čas závěrky nám vyjadřuje, jak dlouho bude dopadat světlo na snímač.

 • 1/15s dlouhý čas závěrky
 • 1/1000s krátký čas závěrky

Krátký čas závěrky zmrazí pohyb, dlouhý rozmaže. 

Clona objektivu nám vyjadřuje kolik světla dopraví objektiv za jednotku času, jak velký je tok světla.

 • F1.4 otevřená clona objektivu (dopraví více světla na snímač)
 • F16 zavřená clona objektivu (dopraví méně světla na snímač)

Otevřená clona objektivu (F1.4) nám poskytuje velký tok světla a tedy také malou hloubku ostrosti (rozmazané popředí i pozadí). Zavřená clona objektivu (F16) nám poskytuje malý tok světla a tedy i velkou hloubku ostrosti (vše je ostré). 

Mezi časem závěrky a clonou objektivu je pevný vztah, který je tím nejdůležitějším, co je třeba chápat. 

1/4000s | F1.4 (portrét)

= stejná expozice jako =

1/30s | F16 (krajina)

ISO vyjadřuje citlivost snímače na světlo. Snímač pak dokáže ze stejného množství světla vytěžit vyšší expozici. Vyšší ISO, citlivost, postupně přidává do fotografie digitální šum a snižuje schopnost vykreslit vysoký dynamický rozsah scény. 

 • Nízké ISO = 100
 • Vysoké ISO = 6400

Zvyšováním citlivosti si můžeme posouvat expozici. Ideálně v situaci, kdy máme vhodně zvolený poměr mezi časem závěrky a clonou objektivu. 

1/125s | F4 | ISO 100 -> 1/125s | F4 | ISO 400 (+2) – snímek je o dva expoziční kroky světlejší

Zvýšení citlivosti nám také umožní více zavřít clonu objektivu nebo zkrátit čas závěrky. 

PŘÍKLADY

1/125sF4ISO 100
-1
+1
1/250sF4ISO 200
Výsledkem je expozičně stejná fotografie

1/125sF4ISO 100
-1-1+2
1/250sF5.6ISO 400
Výsledkem je expozičně stejná fotografie

Manuální nastavování fotoaparátu je proces, ve kterém je naším cílem: 

 1. Analyzovat scénu
 2. Zvolit si, jakého výsledku chceme dosáhnout
 3. Ukotvit postupně dvě hodnoty ze tří, například clonu objektivu a ISO
 4. Získat požadovanou expozici nastavením třetí hodnoty, která nám zbyla, například čas závěrky

Jeden příklad, jak by to mohlo vypadat při fotografování portrétu

 1. Analýza scény a umístění modelu do prostoru 
 2. Rozhodneme se pro velmi rozostřené pozadí 
 3. Nastavíme clonu objektivu na F1.4
 4. Zvolíme si ISO 100, protože v naší scéně je světla dost a otevřená clona objektivu nám poskytuje vysoké množství dopadajícího světla
 5. Najdeme vhodné nastavení času závěrky, aby nám vyhovovala expozice výsledného snímku

Cílem je vždy ukotvit postupně dvě ze tří hodnot a “hledat” nastavení pouze pro jednu zbývající.