Firma:

Mgr. Pavel Vávra

Sídlo: Semanínská 2031, 560 02 Česká Třebová

IČ: 05227771

DIČ: CZ8909302732

Č.ú. 181372283/0600 (MONETA)

Poskytovatel je plátcem DPH

 

Zodpovědná a kontaktní osoba:

Mgr. Pavel Vávra

E-mail: p.vavra89@gmail.com

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mgr. Pavel Vávra (dále jen „Prodávající“) je provozovatelem internetové stránky www.pavelvavra.online, která prodává digitální produkty a kurzy přes platformu LearnDash (dále jen „E-shop“). Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy, uzavřené prostřednictvím webového rozhraní, které nejsou definovány v rámci VOP se řídí platným právním řádem České republiky.

 

DEFINICE POJMŮ

Prodávající – Mgr. Pavel Vávra (provozovatelem internetové stránky www.pavelvavra.online, která prodávají digitální produkty a kurzy přes platformu LearnDash).

Kupující – fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu objednat zboží nebo službu prostřednictvím webového rozhraní skrz stránky www.pavelvavra.online Spotřebitel – každý člověk, který s Prodávajícím uzavírá smlouvu nebo s ním jinak jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

Kupní smlouva – smlouva, kterou se spotřebitelem (Kupujícím) uzavírá Prodávající.

Uživatel – fyzická nebo právnická osoba, která navštíví webové rozhraní  www.pavelvavra.online. Kupující je rovněž Uživatelem.

Služby – digitální obsah, kurzy, workshopy, lektorská činnost.

Webové rozhraní –  www.pavelvavra.online

 

 

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Produkty a služby prezentované na webovém rozhraní jsou informativního charakteru a nejsou nabídkou ze strany Prodávajícího.

Fotografie zboží v e-shopu jsou pouze ilustrační a skutečná podoba se s nimi nemusí zcela shodovat.

Objednávku vytváří Kupující Prodávajícímu prostřednictvím:

  • formuláře služby simpleshop.cz

Kupní smlouva vzniká ve chvíli závazného potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího zaslané elektronickou poštou na adresu zadanou Kupujícím. Potvrzení objednávky zašle Prodávající v nejkratší možné lhůtě.

Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a souhlasí s nimi.

Odesláním objednávky Kupující rovněž stvrzuje, že se seznámil vlastnostmi a doporučeným užíváním produktů.

Objednávka je návrhem Kupní smlouvy.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku a v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám. Tyto náklady odpovídají běžné sazbě za telekomunikační služby, které Kupující využívá.

Zrušení objednávky je možné elektronickou poštou na adrese: p.vavra89@gmail.com nebo info@originsworkshop.cz. V případě, že nebude objednávka zrušena před jejím odesláním, má Prodávající právo požadovat po Kupujícím úhradu nákladů spojených s odesláním a vrácením objednávky.

 

KUPNÍ CENA

Ceny služeb a produktů na www.pavelvavra.online jsou konečné, včetně DPH a všech dalších poplatků a daní.

 

Kupní cena uvedená v potvrzené objednávce musí být Kupujícím uhrazena nejpozději do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy (potvrzení objednávky).

 

Pokud ve stanovené lhůtě nebude na účet Prodávajícího připsána Kupní cena, Kupní smlouva se ruší a objednávka bude automaticky stornována.

 

V případě, že během procesu objednávky se cena uvedená v E-shopu stane neaktuální, Prodávající o této změně informuje Kupujícího. Pokud Kupující nesouhlasí se zvýšením ceny, Prodávající má právo od smlouvy odstoupit.

 

Platba

Kupní cenu je možné uhradit:

  • platbou kartou přes zabezpečenou platební bránu STRIPE
  • PayPal

Dodání 

Digitální produkty jsou dostupné přímo na webu pavelvavra.online. Přístup ke kurzům je propojen s přihlášením uživatele přímo na webu pavelvavra.online

 

 

Platné od 1.11. 2021. do doby jejich případné změny ze strany Prodávajícího.