Co je čas závěrky?

Čas závěrky je základní hodnota, která nám určuje, po jakou dobu budeme snímat obraz neboli scénu.

Přesněji řečeno je to čas, po který je otevřena závěrka fotoaparátu. Jinak řečeno čas, po který dopadá světlo na snímač.

Základní kroky času závěrky:

1s, 1/2s, 1/4s, 1/8s, 1/15s, 1/30s, 1/60s, 1/125s, 1/250s, 1/500s, 1/1000s, 1/2000s, 1/4000s, 1/8000s

Mezi každým krokem závěrky je jedna expozice

  • posun z času závěrky 1/125s na 1/60s se rovna +1 expozice (světlo na snímač dopadá delší dobu)
  • posun z času závěrky 1/60s na 1/125s se rovná -1 expozice (světlo na snímač dopadá kratší dobu)