OPAKOVÁNÍ

  1. Čas závěrky je doba po kterou snímáme obraz / doba po kterou dopadá světlo na snímač
  2. Kratší časy závěrky než 1s se zapisují pomocí zlomku. Například 1/250s.
  3. Čím je větší číslo za 1/, tím je čas závěrky kratší.
  4. Z hlediska jazyka je dobré používat výrazy delší čas závěrky a kratší čas závěrky. Například 1/250s je delší čas závěrky než 1/1000s a reverzně tedy 1/1000s je kratší čas závěrky než 1/250s.
  5. Změna nastavení času závěrky z 1/125s na 1/250s se rovné posunu expozice o 1 krok expozice (vzhledem k tomu, že zkracujeme čas, tak se jedná o -1 krok expozice).
  6. Na fotografovanou scénu se lze dívat z pohledu její rychlosti. Dobrými příklady jsou architektura a sport. Oba tyto žánry kladou velmi rozdílné nároky na čas závěrky.
  7. Práce s časem závěrky umožňuje kreativní vyjádření ve fotografii.