Úvod a jak pracovat s tímto kurzem

Dobrý den a ahoj,

děkuji za zakoupení tohoto kurzu. Je to přímá podpora, kterou mi nákupem dáváte. Tento obsah jsem vytvořil po zkušenostech s vlastními i cizími kurzy, které se týkaly fotografie. A tím nemyslím jen základy, ale také nadstavbové drahé kurzy k marketingu a brandingu fotografů.

Neskutečně často jsem se setkával s tím, že i lidé, kteří se fotografií částečně nebo celkově živí selhávají v tom nejzákladnějším, a to jsou úplné základy fotografie.

Fotografie jako taková je velmi komplexní téma, které obsahuje mnoho různých vlivů, ale úplným základem je řemeslo. Základy jsou stejné od úplného prvopočátu, ale moderní fotoaparáty a objektivy v lidech vytvářejí pocit, že řemeslo mohou částečně přeskočit a hned se věnovat komerční nebo umělecké fotografii.

Téměř každý zažil to, že kamarád se zrcadlovkou se vám nabídne, že vám základy vysvětlí. Bohužel velmi často dochází v tomto bodě k naprostému zmatení pojmů a vystavění chybných dogmat, které si pak člověk s sebou nese celou kariéru. Fotografové jsou všichni jeden kmen, ale nemluví velmi často stejným jazykem. Ti zkušenější si nakonec rozumí, ale musí mít pevně ukotvené základy. Tento kurz na to pamatuje a snaží se vystavět terminologii jasně právě s důrazem na jazyk.

Prvních pět kapitol kurzu je zaměřených na ten nejryzejší základ. Hlavním nosným prvkem je video a textovou oporu k němu naleznete pod ním. Osobně bych doporučil si nejdříve pustit všechna videa prvních pěti kapitol za sebou bez snahy přemýšlet nad jednotlivostí. Až druhý průchod udělejte zevrubně téma po tématu.

Dělení do kratších podkapitol jsem zvolil, kvůli možnosti si efektivně opakovat a vracet se snadno do částí, které si chcete opětovně projít.

Strašně důležité je si nejen kurzem projít, ale snažit se zažít si dané informace. Doslova si všechno vyzkoušet na vlastní kůži. To za vás neudělá žádný ani ten nejdražší kurz.

Pokud máte rychlý dotaz, tak mě můžete sledovat třeba na Instagramu, tam se ke mně zprávy dostanou nejrychleji. A na FB mám skupinu, která je k fotografickým dotazům přímo stvořená, tak ji můžeme pořádně naplnit FB SKUPINA.